top of page

Aktuální akce - přímá péče přechodně pozastavena pro nedostatek dobrovolníků

Radovanovy cesty

Rozdávat dětem radost je naší odměnou

Občanské sdružení Radovanovy cesty se věnuje pořádání akcí pro děti s různými druhy postižení. Vznikli jsme v září 2012 a naším cílem je umožnit dětem s postižením kvalitně a vesele trávit svůj volný čas.Různí lidé, společný směr

Naše sdružení založili lidé, profesionálové i dobrovolníci, kteří se poznali na akcích pořádaných pro děti postižené autismem. Většina z nás má zkušenosti i s prací pro jinak postižené děti a shodli jsme se, že takových kratochvílí není nikdy dost a u nás vůbec ne dost. Naším primárním cílem není zastupovat sociální služby nebo pedagogiku. Chceme umožnit mladým lidem s handicapem se bavit a užívat si světa. Jsme přesvědčeni, že dítě, kterému umožníme být šťastné ve svém volném čase, potom dokáže obstát i v životě. Po uspokojení potřeb základní seberealizace („práva na štěstí“) je integrace do společnosti mnohem snazší.

 

I cesta může být cíl
Cílem našeho snažení je, aby naše služby byly profesionální, dostupné místně i finančně, uplatňované v atmosféře vzájemné úcty, respektu k dodržování lidských práv lidí s postižením a 
s maximálním ohledem na potřeby a přání dítěte.

Příběhy neobyčejné energie Děkujeme za podporu!

Jsme třetí!

Občanské sdružení Radovanovy cesty se zúčastnilo soutěže o nadační příspěvek Příběhy neobyčejné energie, Česká televize ve spolupráci se Skupinou ČEZ vybrala z pěti set přihlášených projektů osm nejzajímavějších příběhů a o nich natočila dokumentární film. Toho našeho se ujala skvělá režisérka Olga Sommerová a podle ohlasů nejen od rodičů dětí s autismem se jí podařilo velmi dobře přiblížit tématiku autismu široké věřejnosti, za což jsme jí velmi vděční. Diagnóza autismus postihuje v dnešní době stále více rodin a služeb pro tyto děti není ještě dostatek.

 

Co s nadačním příspěvkem uděláme?

Jsme proto velmi rádi, že jsme se v soutěži Příběhy neobyčejné energie umístili na krásném 3. místě a získali pro naši činnost podporu ve výši 200 000,- Kč od Nadace ČEZ. Díky této finanční pomoci získá občanské sdružení Radovany cesty možnost pořádat:
1) pobytové akce, během nichž se děti budou moci věnovat volnočasovým aktivitám v prostředí, které bude přizpůsobené jejich speciálním potřebám, a během nichž budou mít jejich rodiče možnost nabrat nové síly a mít čas jen pro sebe
2) pravidelné sobotní výlety i průběhu zimního období, jelikož z finančních prostředků můžeme uhradit vstupné do volnočasových center (aquaparky, ZOO) nebo mít alternativní program v pobytovém centru v případně nepříznivého počasí
3) zorganizovat více než jeden letní tábor, o které je mezi rodiči velký zájem, děti s autismem nemají možnost jezdit na tábory pro veřejnost, potřebují individuální péči a to je finančně velmi náročné, akcí tohoto typu je stále málo.

 

Nadace ČEZ

Děkujeme Nadaci ČEZ za její nadační příspěvek ve výši 200 000,- Kč. Nadace ČEZ vznikla v roce 2002 jako jedna z prvních firemních nadací v České republice. Každoročně podporuje řadu projektů, které reagují na aktuální potřeby společnosti. Občanské sdružení Radovanovy cesty byly podpořeny v rámci projektu Podpora regionů, který dává příležitost rozvoji komunitního života.

 

bottom of page